Katedra Awioniki i Sterowania jest jednostką Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Zajmuje się awioniką oraz systemami sterowania dla statków powietrznych. Prowadzi prace nad systemami automatycznego lub zdalnego sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz naziemnymi stacjami kontroli lotu. Oprócz profilowanych laboratoriów badawczych dysponuje również Laboratorium Certyfikacji Urządzeń Awioniki oraz Laboratorium Oceny Predyspozycji Zawodowych dla pilotów. Posiada do dyspozycji profesjonalny sprzęt do projektowania, budowy oraz testowania układów awioniki i sterowania. Wiedzę oraz zdobyte doświadczenie naukowe przekazuje studentom kierunków lotniczych w procesie dydaktycznym.

 
AP